ออกแบบและติดตั้งอาคารสำเร็จรูปครบวงจร

โทรศัพท์ : 038-320150 แฟ็ก : 038-320190 Line ID : mkmodular อีเมล์ info@modular-thailand.com Modern Modular Company

แนวคิดการสร้างอาคารสำเร็จรูปโดยใช้ระบบโมดูลาร์

(ความกว้าง ความยาว ความสูง ตามขนาดที่สามารถขนส่งและติดตั้งได้)

แนวคิดการออกแบบอาคารสำเร็จรูป

โมเดิร์น โมดูลาร์

แนวคิดการออกแบบของ โมเดิร์น โมดูลาร์ ใช้แนวคิดโมดูลาร์เทคโนโลยี หนึ่งหน่วยโมดูลาร์ มีความกว้าง ระหว่าง 2 ถึง 4 เมตร ความยาว ระหว่าง 2 ถึง 14 เมตรและความสูง ระหว่าง 2.6 ถึง 3.5 เมตร ตามขนาดที่สามารถขนส่งและติดตั้งได้ อันเนื่องมาจาก ข้อจำกัดของการขนส่งทางบก ไม่ว่าจะเป็น โรงแรมสำเร็จรูป, คอนโดมิเนียมสำเร็จรูป, อพาร์ตเมนท์สำเร็จรูป, สำนักงานสำเร็จรูป, รีสอร์ทสำเร็จรูป, ห้องน้ำสำเร็จรูปและบ้านสำเร็จรูป ล้วนแล้วแต่สามารถใช้แนวคิดการแยกส่วน โมดูลาร์ออกเป็นแต่ละยูนิตและนำมาประกอบรวมกัน โดยแต่ละยูนิตที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ทุกระบบ จะต้องผ่านการตรวจสอบ ด้านคุณภาพว่าตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้ง ระบบไฟฟ้า ประปา ห้องน้ำ รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ Built-In

แนวคิดการสร้างอาคารแบบโมดูลาร์

แนวคิดการประกอบหน่วยโมดูลาร์

ระบบโมดูลาร์ที่ทันสมัย

การรับข้อมูลจากลูกค้า

โมเดิร์น โมดูลาร์

วาดแบบที่ต้องการ, การออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม, การออกแบบตกแต่งภายใน, การอนุมัติวัสดุที่ใช้ในการผลิตตามข้อกำหนดของลูกค้า

การผลิตงานตัวอย่าง

โมเดิร์น โมดูลาร์

การผลิตอาคารโมดูลาร์ตัวอย่างโดยใช้วัสดุ พื้นผิว เฉดสี รวมถึงเทคนิคการผลิตเช่นเดียวกับอาคารโมดูลาร์จริง

การผลิตสินค้า

โมเดิร์น โมดูลาร์

การผลิตสินค้าทั้งโครงการจะต้องผ่านการตรวจสอบด้านคุณภาพ ดังนี้

งานโครงสร้าง, เฟอร์นิเจอร์ : การตรวจสอบเกี่ยวกับขนาดของผลิตภัณฑ์, การตรวจสอบเกี่ยวกับการเชื่อมโครงสร้างเหล็ก

งานส่วนประกอบ : การตรวจสอบขั้นตอนการประกอบ งานระบบ (ไฟฟ้า & ประปา):การตรวจสอบระบบกันซึม, การตรวจสอบระบบแรงดันน้ำ , การตรวจสอบระบบเปิด / ปิด

การตรวจสอบขั้นสุดท้าย

โมเดิร์น โมดูลาร์

การตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนส่งมอบสินค้า : ดังนี้

การตรวจสอบเกี่ยวกับขนาด, รูปลักษณ์ภายนอกภายในและการใช้งาน

การตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ถูกต้องตามที่ลูกค้าต้องการ

การตรวจสอบแนวการยึดต่าง ๆ ของอาคารโมดูลาร์

การทดสอบการรั่วซึมของตัวอาคาร, ระบบถ่ายเทอากาศ, ระบบสาธารณูปโภค

การขนส่งผลิตภัณฑ์

โมเดิร์น โมดูลาร์

การขนส่งผลิตภัณฑ์ด้วยความปลอดภัยโดยการบรรจุวัสดุ อุปกรณ์ , การห่อหุ้มผลิตภัณฑ์โมดูลาร์, การรมควันฆ่าเชื้อ, การยึดโครงเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่ขณะเคลื่อนย้าย

การติดตั้ง

โมเดิร์น โมดูลาร์

ทุกขั้นตอนของการติดตั้ง ถูกตรวจสอบโดยทีมวิศกร และทดสอบการใช้งานให้พร้อมใช้งานได้ทันที