ออกแบบและติดตั้งอาคารสำเร็จรูปครบวงจร

โทรศัพท์(สำนักงาน) : (038)-320150 แฟ็ก(สำนักงาน) : (038)-320190 อีเมล์ info@modular-thailand.com

MMOF2002 สำนักงาน/ออฟฟิศสำเร็จรูป ขนาดขนาดใหญ่

สำนักงานสำเร็จรูปขนาดใหญ่ ขนาด (3 ม. X 6 ม.) จำนวน 112 ยูนิต เป็นตัวอาคาร 2 ชั้น พร้อมระเบียงรอบตัว ในตัวอาคารประกอบไปด้วย ห้องน้ำ ชาย ห้องน้ำหญิง สำนักงาน รวมถึงส่วนสำคัญต่างๆ ตามความเหมาะสม และความต้องการของลูกค้า

สนใจสินค้านี้

บริษัท โมเดิร์น โมดูลาร์ จำกัด

038-320-150 (Office)

081-781-1050 (Office 1-2-Call)

080-563-3186 (Office Dtac)

094-479-8353 (คุณไตรรงค์ MKT)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
MMOF1001,ออฟฟิศสำเร็จรูป,บ้านสำเร็จรูป
MMOF1001
MMOF1002,ออฟฟิศสำเร็จรูป,บ้านสำเร็จรูป
MMOF1002
MMOF1003,ออฟฟิศสำเร็จรูป,บ้านสำเร็จรูป
MMOF1003
MMOF1004,ออฟฟิศสำเร็จรูป,บ้านสำเร็จรูป
MMOF1004
MMOF1005,ออฟฟิศสำเร็จรูป,บ้านสำเร็จรูป
MMOF1005
MMOF1006,ออฟฟิศสำเร็จรูป,บ้านสำเร็จรูป
MMOF1006
MMOF1007,ออฟฟิศสำเร็จรูป,บ้านสำเร็จรูป
MMOF1007
MMOF1008,ออฟฟิศสำเร็จรูป,บ้านสำเร็จรูป
MMOF1008
MMOF1009,ออฟฟิศสำเร็จรูป,บ้านสำเร็จรูป
MMOF1009
MMOF1010,ออฟฟิศสำเร็จรูป,บ้านสำเร็จรูป
MMOF1010
MMOF1011,บ้านสำเร็จรูป,ออฟฟิศสำเร็จรูป
MMOF1011
MMOF2001,ออฟฟิศสำเร็จรูป,บ้านสำเร็จรูป
MMOF2001
MMOF2003,ออฟฟิศสำเร็จรูป,บ้านสำเร็จรูป
MMOF2003
MMOF2004-ออฟฟิศสำเร็จรูป
MMOF2004

เมนูสินค้า