ออกแบบและติดตั้งอาคารสำเร็จรูปครบวงจร

โทรศัพท์(สำนักงาน) : (038)-320150 แฟ็ก(สำนักงาน) : (038)-320190 อีเมล์ info@modular-thailand.com

MMOF2003 สำนักงาน/ออฟฟิศสำเร็จรูป ขนาดขนาดใหญ่

สำนักงานสำเร็จรูปขนาดใหญ่ จำนวน 22 ยูนิต ประกอบด้วย ขนาด (3.5 ม. X 9 ม.)จำนวน 8 ยูนิต ขนาด (4 ม. X 9 ม.)จำนวน 12 ยูนิต ขนาด (3.5 ม. X 7.3 ม.)จำนวน 2 ยูนิต ในตัวอาคารประกอบไปด้วย ห้องน้ำ ชาย ห้องน้ำหญิง สำนักงาน รวมถึงส่วนสำคัญต่างๆ ตามความเหมาะสม และความต้องการของลูกค้า

สนใจสินค้านี้

บริษัท โมเดิร์น โมดูลาร์ จำกัด

038-320-150 (Office)

081-781-1050 (Office 1-2-Call)

080-563-3186 (Office Dtac)

094-479-8353 (คุณไตรรงค์ MKT)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
MMOF1001,ออฟฟิศสำเร็จรูป,บ้านสำเร็จรูป,modularhouse
MMOF1001
MMOF1002,ออฟฟิศสำเร็จรูป,บ้านสำเร็จรูป,modularhouse
MMOF1002
MMOF1003,ออฟฟิศสำเร็จรูป,บ้านสำเร็จรูป,modularhouse
MMOF1003
MMOF1004,ออฟฟิศสำเร็จรูป,บ้านสำเร็จรูป,modularhouse
MMOF1004
MMOF1005,ออฟฟิศสำเร็จรูป,บ้านสำเร็จรูป,modularhouse
MMOF1005
MMOF1006,ออฟฟิศสำเร็จรูป,บ้านสำเร็จรูป,modularhouse
MMOF1006
MMOF1007,ออฟฟิศสำเร็จรูป,บ้านสำเร็จรูป,modularhouse
MMOF1007
MMOF1008,ออฟฟิศสำเร็จรูป,บ้านสำเร็จรูป,modularhouse
MMOF1008
MMOF1009,ออฟฟิศสำเร็จรูป,บ้านสำเร็จรูป
MMOF1009
MMOF1010,ออฟฟิศสำเร็จรูป,บ้านสำเร็จรูป
MMOF1010
MMOF1011,บ้านสำเร็จรูป,ออฟฟิศสำเร็จรูป
MMOF1011
MMOF2001,ออฟฟิศสำเร็จรูป,บ้านสำเร็จรูป
MMOF2001
MMOF2002,ออฟฟิศสำเร็จรูป,บ้านสำเร็จรูป
MMOF2002
MMOF2004,ออฟฟิศสำเร็จรูป,บ้านสำเร็จรูป
MMOF2004

เมนูสินค้า