ออกแบบและติดตั้งอาคารสำเร็จรูปครบวงจร

โทรศัพท์(สำนักงาน) : (038)-320150 แฟ็ก(สำนักงาน) : (038)-320190 อีเมล์ info@modular-thailand.com

MMOF2003 สำนักงาน/ออฟฟิศสำเร็จรูป ขนาดขนาดใหญ่

สำนักงานสำเร็จรูปขนาดใหญ่ จำนวน 22 ยูนิต ประกอบด้วย ขนาด (3.5 ม. X 9 ม.)จำนวน 8 ยูนิต ขนาด (4 ม. X 9 ม.)จำนวน 12 ยูนิต ขนาด (3.5 ม. X 7.3 ม.)จำนวน 2 ยูนิต ในตัวอาคารประกอบไปด้วย ห้องน้ำ ชาย ห้องน้ำหญิง สำนักงาน รวมถึงส่วนสำคัญต่างๆ ตามความเหมาะสม และความต้องการของลูกค้า

สนใจสินค้านี้

บริษัท โมเดิร์น โมดูลาร์ จำกัด

038-320-150 (Office)

081-781-1050 (Office 1-2-Call)

080-563-3186 (Office Dtac)

094-479-8353 (คุณไตรรงค์ MKT)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
MMOF1001-ออฟฟิศสำเร็จรูป
MMOF1001
MMOF1002-ออฟฟิศสำเร็จรูป
MMOF1002
MMOF1003-ออฟฟิศสำเร็จรูป
MMOF1003
MMOF1004-ออฟฟิศสำเร็จรูป
MMOF1004
MMOF1005-ออฟฟิศสำเร็จรูป
MMOF1005
MMOF1006-ออฟฟิศสำเร็จรูป
MMOF1006
MMOF1007-ออฟฟิศสำเร็จรูป
MMOF1007
MMOF1008-ออฟฟิศสำเร็จรูป
MMOF1008
MMOF1009-ออฟฟิศสำเร็จรูป
MMOF1009
MMOF1010-ออฟฟิศสำเร็จรูป
MMOF1010
MMOF1011-ออฟฟิศสำเร็จรูป
MMOF1011
MMOF2001-ออฟฟิศสำเร็จรูป
MMOF2001
MMOF2002-ออฟฟิศสำเร็จรูป
MMOF2002
MMOF2004-ออฟฟิศสำเร็จรูป
MMOF2004

เมนูสินค้า